Tekst o napuštenim bazenima

'9 milijardi'

Ne znači te izluđivatipretvarajmo se da smo ošamućeni
Ali slikam slike
Uspomene ćemo jednog dana
Ne misli te izbaciti
Ali mijenjam kanale
Tako možemo ostati u krevetu cijeli dan
Ali sve što želim je strogo zemaljsko
Znoj i napor i razvrat
Pun ljubavi i žurbe
Ja sam samo bijesno more

Život
Polako me vratite
Život

plači za mnom
Polako me vrati u život

Ne znači te izluđivati
Ali dvojba je gotova
I sve se mijenja na načine
U usporedbi s onim što mi činite
Ja sam samo more

Život
Polako me vratite
Život
Polako me vrati u život

U ovoj sobi zaboravim na sebe
Umirite se s blagim TV-om

Život

tekstovi za jurnjavu po pločniku
Polako me vratite
Život
Polako me vrati u život