Ryan Adams Lyrics

'Neprijateljska vatra'Neprijateljska vatrastihovi do kad smo bili mladi od Adele
Neprijateljske praznine
Neprijateljske ruže u boji
Spremnici crvene boje

Prekasno je dijete
Dušo, prekasno je
Naučite kako se promijeniti
A možda bih mogao i ostati

Neprijateljska vatra
Neprijateljske avione
Neprijateljske ruže i lanci crvene boje

lanci pogona lanacPrekasno je dijete
Dušo, prekasno je
Naučite kako se promijeniti
A možda bih mogao i ostati
Hm ... ne